Skip to content
Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden
Garantie
Omruilen, retourneren en herroepingsrecht


 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Hieronder treft u een aantal belangrijke punten uit onze leveringsvoorwaarden.
Klik hier voor de complete 
algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden (pdf).


GARANTIE

Wij geven garantie voor de deugdelijkheid van onze producten. Als een product redelijkerwijze niet voldoet aan de opgegeven specificaties dan vergoeden wij de aanschafprijs indien u dat artikel en de bijbehorende originele aankoopbon terugbrengt, ongeacht de staat van het product.

Garantie voor het gebruik en de uitwerking van het product in de toepassing kunnen wij niet geven, omdat dat mede afhankelijk is van de werkwijze en de omstandigheden tijdens en na het gebruik (b.v. de ondergrond, temperatuur, enz.) Wij raden u dan ook aan om altijd een proefje te maken voor u het product gaat gebruiken. De gevolgen van veroudering (verkleuring) of invloed van vocht en licht (papier, hout) vallen buiten onze verantwoording. Alle vermeldingen over lichtechtheid e.d. gelden indien de producten onder prima omstandigheden gebruikt en bewaard worden.

Materialen die u bij ons afgeeft om te snijden, te plakken of in te lijsten zijn verzekerd voor inbraak-, brand- en waterschade ten gevolge van externe omstandigheden tot een maximum van 500 euro per opdracht en voor zo ver de waarde aangetoond kan worden uit aankoop- en productiebonnen of officiële taxaties.

Bij het inlijsten, opplakken en snijden besteden wij de uiterste zorg aan uw eigendommen. Het is voor u en ons belangrijk dat u tevreden bent over het resultaat. Indien, onverhoopt, uw eigendommen naar uw mening tijdens of door de uitvoering van uw opdracht in waarde zijn gedaald of hun waarde hebben verloren dan blijft de aansprakelijkheid bij u als opdrachtgever.


 

OMRUILEN, RETOURNEREN EN HERROEPINGSRECHT

Omruilen of teruggave van via de webwinkel gekochte artikelen is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van het bestelde product. U kunt de artikelen bij ons in de winkel terugbrengen samen met een copie van de originele aankoopbon en/of factuur. De goederen moeten onbeschadigd zijn en in de onaangebroken originele verpakking. Kiest u voor retourzending dan geschiedt deze op uw kosten, (tarief 2020: € 7,25). Voor grote of zware artikelen geldt een toeslag. 

Uitgezonderd zijn goederen en aantallen die speciaal voor u zijn besteld, gemaakt of vermaakt en tevens zijn (bijv. op maat gemaakte lijsten en doeken) en uitgezonderd goederen waarvan wij niet kunnen vaststellen of ze in staat van nieuw zijn (bijv. alle vellen papier, alle viltstiften, krijt en potloden).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is afgelopen.


 

Uit de Kunst
Lange Bisschopstraat 25
Deventer 7411 KH
Tel: 0570 - 616595
Email: info@uitdekunstdeventer.nl


 

KvK-nr   38023196

BTW-nr  NL001511979-B04

Bank-nr NL 47 ABNA 0613 779 533