Skip to content

Privacyverklaring

fa Uit de Kunst, gevestigd aan de Lange Bisschopstraat 25  7411KH Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


 

Contactgegevens:

www.uitdekunstdeventer.nl
Lange Bisschopstraat 25
7411KH Deventer
0570 616 595
A.J.A.P.G. (Albert) Janssen is de Functionaris Gegevensbescherming van fa Uit de Kunst. Hij is te bereiken via info@uitdekunstdeventer.nl

 

KvK-nr   38023196

BTW-nr  NL001511979-B04

Bank-nr NL 47 ABNA 0613 779 533


 

Persoonsgegevens die wij verwerken

fa Uit de Kunst verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor-en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens van websitebezoekers


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

fa Uit de Kunst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Delen van persoonsgegevens met derden

fa Uit de Kunst verstrekt geen gegevens aan aan derden.

fa Ui de Kunst maakt geen gebruik van computerprogramma’s of-systemen die op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. fa Ui de Kunst neemt geen besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van fa Uit de Kunst) tussen zit.


 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

fa Uit de Kunst gebruikt alleen functionele cookies en social media cookies (zie cookiemelding).


 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens richten aan info@uitdekunstdeventer.nl fa Uit de Kunst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

fa Uit de Kunst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@uitdekunstdeventer.nl